Werkprogramma 2021 Adviescollege toetsing regeldruk

Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) adviseert over de regeldrukeffecten van voorgenomen regelgeving. Dit werkprogramma beschrijft de activiteiten van het ATR voor de periode 1 januari tot 1 juni 2021.