Brief beantwoording vragen WGO pakket Belastingplan 2021

Staatssecretaris Vijlbrief stuurt de Kamer,  mede namens de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK), de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de minister voor Medische Zorg en Sport en de staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane – de tijdens het WGO toegezegde informatie.