Kamerbrief met stand van zaken uitbraak vogelgriep: 3e besmetting en analyse RIVM zoönotisch risico

Minister Schouten maakt melding van een 3e geval van vogelgriep (HPAI) op een legpluimveebedrijf en stuurt informatie over de analyse van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over het risico op zoönitische transmissie (overdracht van dier op mens) bij volgelgriep. Tot slot geeft de minister een beeld van de vogelgriepbesmettingen in Europa.

Kamerbrief met stand van zaken uitbraak vogelgriep: 3e besmetting en analyse RIVM zoönotisch risico (PDF | 2 pagina's | 36 kB)