Beantwoording Kamervragen over communicatie over afgebroken vakantie leden Koninklijk Huis

Minister-president Rutte beantwoordt vragen over de afgebroken vakantiereis van leden van het Koninklijk Huis naar Griekenland.