Regeling verlenging garantieregelingen KKC en GO-C

Regeling van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat houdende wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies in verband met het wijzigen van de vervaldatum van de Garantie ondernemingsfinanciering uitbraak coronavirus (GO-C) en de Garantie Klein Krediet Corona (KKC).