Kamerbrief Mediabegroting 2021

Minister Slob deelt de nadere uitwerking van en aanvulling op artikel 15 (Media) uit de begroting 2021 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.