Kamerbrief Mediabegroting 2021

Minister Slob deelt de nadere uitwerking van en aanvulling op artikel 15 (Media) uit de begroting 2021 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Kamerbrief Mediabegroting 2021 (PDF | 34 pagina's | 1,8 MB)