Kamerbrief over stand van zaken november 2020 eindexamen VO 2021


Minister Slob informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken rond de eindexamens in het voortgezet onderwijs in het schooljaar 2020-2021 in verband met de coronacrisis.