Kamerbrief over beleidskader maritieme veiligheid: In Veilige Vaart Vooruit


Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over de uitgangspunten voor een risicogestuurde aanpak op het gebied van maritieme veiligheid in het
beleidskader 'In Veilige Vaart Vooruit'.