Kamerbrief EU-wetgevingsoverzicht en deelname EU-raadplegingen EZK

Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer de rapportage van de lopende EU-wetgevingsonderhandelingen en de stand van zaken van EU-raadplegingen op het terrein van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor de periode juli-oktober 2020. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.