Aanbiedingsbrief nota’s n.a.v. het verslag pakket BP 2021

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën stuurt de Eerste Kamer, mede namens de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, de nota’s naar aanleiding van het verslag met betrekking tot de wetsvoorstellen behorende tot het pakket Belastingplan 2021 en het wetsvoorstel Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling.

Aanbiedingsbrief nota’s n.a.v. het verslag pakket BP 2021 (PDF | 1 pagina | 47 kB)