Kamerbrief bij advies restitutiebeleid cultuurgoederen Tweede Wereldoorlog

Minister Van Engelshoven stuurt het advies 'Streven naar rechtvaardigheid' van de Raad voor Cultuur naar de Tweede Kamer. Het advies gaat over het restitutiebeleid roofkunst Tweede Wereldoorlog. Zij verwacht dat zij in het voorjaar van 2021 een reactie op het advies kan geven.

Kamerbrief bij advies restitutiebeleid cultuurgoederen Tweede Wereldoorlog (PDF | 1 pagina | 212 kB)