Voorstel van wetl doorstroomtoets po

Het wetsvoorstel bevat een wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met aanpassingen  op het gebied van de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet  onderwijs.

Voorstel van wetl doorstroomtoets po (PDF | 57 pagina's | 868 kB)