Kamerbrief met beleidsreactie op rapport 3e geldstroom

Minister Van Engelshoven stuurt het rapport 'Ontwikkeling derde geldstroom en beïnvloeding van wetenschappelijk onderzoek' van het Rathenau Instituut naar de Tweede Kamer. Zij geeft haar beleidsreactie op het rapport. (PDF | 6 pagina's | 312 kB)