Concept wijziging Besluit versterking gebouwen Groningen in verband met actualisatie technische beoordelingsmethoden

Concept van de beleidsregel tot wijziging van het Besluit versterking gebouwen Groningen in verband met de actualisatie van de technische beoordelingsmethoden. Door deze wijziging krijgt de Nationaal Coördinator Groningen de mogelijkheid om of de Nationale Praktijkrichtlijn aardbevingsbestendig bouwen (NPR:9998:2020) of de typologische beoordeling te gebruiken.

Concept wijziging Besluit versterking gebouwen Groningen in verband met actualisatie technische beoordelingsmethoden (PDF | 3 pagina's | 164 kB)