Kamerbrief TK over beleidsagenda segregatie funderend onderwijs

Minister Slob stuurt de Beleidsagenda tegen segregatie in het funderend onderwi js (basisonderwijs en voortgezet onderwijs) naar de Tweede Kamer. Hij gaat daarbij in op de achtergronden van de agenda. Eenzelfde brief heeft hij gestuurd naar de EersteKamer.

Kamerbrief TK over beleidsagenda segregatie funderend onderwijs (PDF | 9 pagina's | 479 kB)