Alle scholen toegankelijk:een open deur?

Het rapport richt zich op het toelatingsbeleid en toegankelijkheid in het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs).

Alle scholen toegankelijk:een open deur? (PDF | 148 pagina's | 1,1 MB)