Kamerbrief bij Rapport nulmeting intersekse

Minister Van Engelhoven stuurt het rapport 'Kennis en opvattingen over intersekse. Een nulmeting in Nederland en Vlaanderen' naar de Tweede Kamer. Het rapport is het resultaat van Nederlands-Vlaamse samenwerking op het dossier intersekse. Zij informeert De Kamer daarbij over het webinar over de presentatie van de bevindingen op 1 februari 2021.

Kamerbrief bij Rapport nulmeting intersekse ( PDF | 1 pagina's | 182 kB )