Kostenvergoeding in verband met de uitspraak Ondernemingskamer schadeloosstelling onteigening SNS REAA

Minister Hoekstra van Financiën informeert de Tweede Kamer over de kostenvergoeding in verband met de uitspraak van de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam in de procedure tot vaststelling van de omvang van de schadeloosstelling voortvloeiend uit de onteigening van SNS REAAL op 1 februari 2013.