Nut en noodzaak van een kredietregister in Nederland

Het onderzoek richt zich op het nut en de noodzaak van een kredietregister om de financieringsmogelijkheden van het mkb in Nederland te verbeteren.