Kamerbrief over datalek bij uitvoering van diplomawaardering

Minister Van Engelshoven informeert de Tweede Kamer over een datalek bij de uitvoering van diplomawaardering als onderdeel van het inburgeringstelsel.