Kamerbrief over gezamenlijk plan samenwerkingsverbanden passend onderwijs voor versnelde afbouw reserves en de motie doelgroep passend onderwijs

Minister Slob informeert de Tweede Kamer over 2 onderwerpen die samenhangen met de Verbeteraanpak passend onderwijs.

Het gaat om:

  • de voortgang van de afbouw van de reserves bij samenwerkingsverbanden;
  • de motie van de Kamerleden Van Meenen (D66) en Rog (CDA) over een definitie van de doelgroep van passend onderwijs.