Ontwerpbesluit bekendmaking veiling kavels B01, B03, B04, B06 tot en met B26, B35 en B37

Besluit van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, handelend in overeenstemming met de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, inzake de keuze voor het instrument veiling van vergunningen voor niet-landelijke commerciële radio-omroep kavels B01, B03, B04, B06 tot en met B26, B35 en B37, en de vaststelling van de daaraan te koppelen vergunningen voor digitale radio-omroep (Besluit bekendmaking veiling kavels B01, B03, B04, B06 tot en met B26, B35 en B37).