Aanbiedingsbrief bij Ambtelijke verkenning met beleidsopties voor groei

Minister Van 't Wout beantwoordt de motie Wiersma c.s. over een lijst met ambtelijke opties voor kansrijk groeibeleid en biedt daarbij daartoe de 'Ambtelijke verkenning met beleidsopties voor groei' aan.

Aanbiedingsbrief bij Ambtelijke verkenning met beleidsopties voor groei (PDF | 1 pagina | 72 kB)