Rathenau Instituut Werkprogramma 2021-2022

Het Rathenau Instituut stelt zijn werkprogramma vast voor 2021 en 2022.

Het werkprogramma richt zich op de volgende 4 thema's:

  • digitale samenleving;
  • maakbare levens;
  • democratische informatiesamenleving;
  • vitale wetenschap en kennisecosystemen.