Ontwerp Besluit tot wijziging van het Eindexamenbesluit VO en het Eindexamenbesluit VO BES

Het besluit houdt verband met versterking van de kwaliteit van de schoolexaminering in het voortgezet onderwijs (vo) en het voortgezet algemeen volwassenen onderwijs (vavo).

Ontwerp Besluit tot wijziging van het Eindexamenbesluit VO en het Eindexamenbesluit VO BES (PDF | 41 pagina's | 774 kB)