Kamerbrief bij Onderwijsraad advies over later selecteren, beter differentiëren

Minister Slob en minister Van Engelshoven (beiden OCW) sturen het advies 'Later selecteren, beter differentiëren' van de Onderwijsraad naar de Tweede Kamer. Zij gaan in op de hoofdlijnen van het advies en op de vervolgstappen.

Kamerbrief bij Onderwijsraad advies over later selecteren, beter differentiëren (PDF | 2 pagina's | 221 kB)