Aanbiedingsbrief bij eindrapport IBO Agentschappen - Samen werken aan publieke waarde

Minister Hoekstra stuurt de Tweede Kamer het rapport over het interdepartementale beleidsonderzoek Agentschappen, Samen werken aan publieke waarde. Hij laat weten dat het kabinetsstandpunt door het volgende kabinet zal worden opgesteld.

Aanbiedingsbrief bij eindrapport IBO Agentschappen - Samen werken aan publieke waarde (PDF | 1 pagina | 44 kB)