Kamerbrief over uitvoering moties passe onderwijs en hoogbegaafden

Minister Slob (OCW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken bij de uitvoering van enkele moties over Passend onderwijs.

Kamerbrief over uitvoering moties passe onderwijs en hoogbegaafden (PDF | 5 pagina's | 280 kB)

Het gaat om:

  • de motie van de Kamerleden Rog (CDA) en Van Meenen (D66) over samenwerking speciaal en regulier onderwijs en de definitie van de doelgroep voor passend  onderwijs;
  • de motie van de Kamerleden Heerema (VVD), Van Meenen en Rog over de landelijke basisnormen hoogbegaafden;
  • de motie van de Kamerleden Westerveld (GL) en Van den Hul (PvdA) over Veilig thuismeldingen bij geschillen over passend onderwijs;
  • de motie van de Kamerleden Kwint (SP) en Westerveld over thuiszitters.