Bijlage CE Delft: Nationale heffing op virgin plastics

Eerste verkenning die door CE Delft is uitgevoerd naar de mogelijkheden voor een nationale heffing op nieuw plastic, met als doel productie en gebruik van nieuw plastic af te remmen en daarmee mogelijk het aandeel plastic recyclaat te vergroten.

Bijlage CE Delft: Nationale heffing op virgin plastics (PDF | 49 pagina's | 1,4 MB)