Kamerbrief over uitspraak Nederlands Arbitrage Instituut over spoorstaafschade HSL-Zuid

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) informeert de Tweede Kamer over het vonnis van de arbiters van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) over de kostenverdeling van de herstelwerkzaamheden bij spoorstaafschade door het gebruik van TRAXX-locomotieven op de HSL-Zuid. Het vonnis zit als bijlage bij de Kamerbrief.