MVO Implementatie in het EZK-instrumentarium

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gevraagd om per door EZK gefinancierde regeling in kaart te brengen hoe internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) proportioneel en rechtmatig in het uitvoeringsinstrumentarium kan worden verankerd.

MVO Implementatie in het EZK-instrumentarium (PDF | 71 pagina's | 4,8 mB)