Kamerbrief met reactie op motie Moorlag over obstakelverlichting windparken

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) reageert op de motie van het voormalige Tweede Kamerlid Moorlag (PvdA) over obstakelverlichting op windturbines. De motie verzoekt de regering verzocht om binnen 2 jaar de lichthinder van hoge windturbines weg te nemen door het wettelijk verplicht stellen van transpondergestuurde verlichting.

Kamerbrief met reactie op motie Moorlag over obstakelverlichting windparken (PDF | 4 pagina's | 369 kB)