Pilots onderzoek naar ongelijkmatige bodemdaling en drainage op landbouwgronden

Verkennend onderzoek naar de omvang en de oorzaken van (ongelijkmatige) bodemdaling en effect op de drainage op twee pilotlocaties (landbouwgronden) in het gaswinningsgebied van Groningen.

Pilots onderzoek naar ongelijkmatige bodemdaling en drainage op landbouwgronden (PDF | 334 pagina's | 13,5 MB)