Common views on the future of the Stability and Growth Pact

Paper over herziening van het Stabiliteit- en Groeipact dat Nederland samen met gelijkgestemde lidstaten heeft opgesteld (Engelstalig).

Common views on the future of the Stability and Growth Pact (PDF | 1 pagina | 529 kB)