Aanbiedngsbrief bij onderzoeksrapport loonverschillen tussen werknemers in het onderwijs en vergelijkbare werknemers in andere sectoren

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) en minister Van Engelshoven (OCW) sturen de Tweede Kamer het onderzoeksrapport 'Loonverschillen tussen werknemers in het onderwijs en vergelijkbare werknemers in andere sectoren in 2019' met bijlage (addendum).

Aanbiedngsbrief bij onderzoeksrapport loonverschillen tussen werknemers in het onderwijs en vergelijkbare werknemers in andere sectoren (PDF | 1 pagina | 217 kB)