Beantwoording Kamervragen naar aanleiding van bericht over stikstofdeal met 6 boeren

Minister Visser (IenW) beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Stikstofdeal met zes boeren die stoppen, A15 kan volgens ministerie daardoor alsnog doorgaan'. Zij kreeg de vragen van de Tweede Kamerleden De Groot en Hagen (beiden D66).

Beantwoording Kamervragen naar aanleiding van bericht over stikstofdeal met 6 boeren (PDF | 4 pagina's  | 128 kB)