Reactie op brief van LAS Legal inzake aanmaningskosten en invorderingsrente

Bij brief van 9 februari 2021 heeft LAS Legal vragen gesteld en verzoeken gedaan aan de vaste commissie Financiën van de Tweede Kamer. Deze vragen en verzoeken hebben betrekking op de berekening van invorderingsrente en aanmaningskosten bij de terugvordering van voorschotten op toeslagen en op het inkomen van de toeslagpartner bij de berekening van de betalingscapaciteit in het kader van een betalingsregeling.

Reactie op brief van LAS Legal inzake aanmaningskosten en invorderingsrente (PDF | 13 pagina's | 633 kB)