Afschrift brief Voortgangsrapportage integraal plan systeemdruk NWO en VSNU

Afschrift van de brief van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de  Vereniging van Universiteiten (VSNU) aan minister Van Engelshoven (OCW). De brief gaat over de voortgangsrapportage van het Integraal plan 'Verlagen druk op het wetenschapssysteem'.

Afschrift brief Voortgangsrapportage integraal plan systeemdruk NWO en VSNU (PDF | 8 pagina's | 163 kB)