Kamerbrief met reactie op de brief van Stichting Verderwijs


Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) reageert op de brief van Stichting Verderwijs te Zeist over de arbeidsmarkttoelage. De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van de Tweede Kamer had verzocht om een reactie op deze brief.