Ontwerpwijziging Besluit vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten

Ontwerpbesluit van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap houdende wijziging van het Besluit vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten in verband met de vaststelling van het subsidiepercentage voor de kalenderjaren 2021 en 2022 en de vaststelling van een verdeelregel.

Ontwerpwijziging Besluit vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten (PDF | 2 pagina's | 139 kB)