Kamerbrief over evaluatierapport onderzoek en wetenschapsbeleid

Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt het evaluatierapport ' Evalueren, leren en sturen, doorlichting van het onderzoek en wetenschapsbeleid' naar de Tweede Kamer. Zij geeft een toelichting op de conclusies en aanbevelingen.

Kamerbrief over evaluatierapport onderzoek en wetenschapsbeleid (PDF | 3 pagina's | 272 kB)