Kamerbrief met uitkomsten externe validering Plan van Aanpak verkeersleiders ProRail

Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede kamer over de uitkomsten van de externe toets op het plan van aanpak van ProRail voor de capaciteitstekorten bij de verkeersleiding. De notitie van de toets stuurt zij mee met de Kamerbrief. Bij de Kamerbrief zit ook een begeleidende brief met een reactie van ProRail op de toets.

Kamerbrief met uitkomsten externe validering Plan van Aanpak verkeersleiders ProRail (PDF | 3 pagina's | 220 kB)