Bijlage 3 - Nota Conclusie Advocaat-Generaal Niessen inzake box 3 heffing 2017 en 2018

Notitie ter informatie aan de staatssecretaris over een advies van een Advocaat-Generaal (AG) aan de Hoge Raad. 

Bijlage 3 - Nota Conclusie Advocaat-Generaal Niessen inzake box 3 heffing 2017 en 2018 (PDF | 3 pagina's | 137 kB)