Bijlage 4 - Nota Arrest Hoge Raad inzake box 3 heffing 2017 en 2018 (massaalbezwaarprocedure)

Nota over het arrest van de Hoge Raad inzake box 3 heffing 2017 en 2018 (massaalbezwaarprocedure).

Bijlage 4 - Nota Arrest Hoge Raad inzake box 3 heffing 2017 en 2018 (massaalbezwaarprocedure) (PDF | 4 pagina's | 172 kB)