Bijlage 7 - Advies landsadvocaat artikel 13 EVRM

Advies van de landsadvocaat inzake artikel 13 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM) omtrent de uitspraak van de Hoge Raad van 24 december 2021 inzake box 3. 

Bijlage 7 - Advies landsadvocaat artikel 13 EVRM (PDF | 12 pagina's | 3,8 MB)