Bijlage 8 - Advies externen inzake uitspraak Hoge Raad over Box 3

Advies van externe deskundigen over rechtsherstel bij de bepaling van het werkelijke rendement, naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad van 24 december 2021 inzake box 3.

Bijlage 8 - Advies externen inzake uitspraak Hoge Raad over Box 3 (PDF | 11 pagina's | 4,5 MB)