Kamerbrief bij Visitatierapport Taalunie

Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer het visitatierapport 2021 van de Taalunie. Hij doet dit mede namens de staatssecretaris voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Daarbij laat hij weten dat de staatssecretaris en hij namens Nederland zitting zullen nemen in het Nederlands-Vlaamse Comité van Ministers van de Taalunie. Ook bespreekt hij de totstandkoming van het rapport.

Kamerbrief bij Visitatierapport Taalunie (PDF | 2 pagina's | 274 kB)