Kamerbrief TK over bekrachtiging wetsvoorstel afschaffen lerarenregister

Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) schrijft aan de Eerste en Tweede Kamer dat de ministerraad hem heeft gemachtigd Z.M. de Koning te verzoeken het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs te bekrachtigen. Het wetsvoorstel gaat over de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal. Hij informeert de Kamers daarbij over de inwerkingtreding.

Kamerbrief TK over bekrachtiging wetsvoorstel afschaffen lerarenregister (PDF | 1 pagina | 183 kB)