Kamerbrief met geannoteerde agenda informele Raad Algemene Zaken (EU Cohesiebeleid) 1 maart 2022

Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda van de informele Raad Algemene Zaken van de ministers verantwoordelijk voor het EU Cohesiebeleid van 1 maart 2022. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.