Antwoorden SO informele OJCS-Raad (Cultuur) 7 en 8 maart 2022

Staatssecretaris Uslu (OCW) geeft antwoorden op vragen over de geannoteerde agenda van de informele Raad voor Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport (OJCS-Raad) van 7 en 8 maart 2022. De vragen gingen over het onderdeel Cultuur. Daarnaast geeft zij antwoorden op vragen over het BNC-fiche Commissieaanbeveling gemeenschappelijke Europese dataruimte voor cultureel erfgoed. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld in het schriftelijk overleg (so) van 25 februari 2022.

Antwoorden SO informele OJCS-Raad (Cultuur) 7 en 8 maart 2022 (PDF | 12 pagina's | 667 kB)